اخبار سايت

عکس علی اصغر صمدپور
برگزاری کلاسهای ضمن خدمت معلمان
از علی اصغر صمدپور در یکشنبه، 15 اردیبهشت 1398، 11:04 صبح
 

با عنایت به برگزاری کلاسهای ضمن خدمت معلمان از علاقمندان دعوت می شودجهت ثبت نام به بخش مربوطه مراجعه ونسبت به ثبت نام اقدام نمایند.